Strona Główna
Strona Główna


Serwis internetowy
Gminnego Ośrodka Kultury w DwikozachGminny Ośrodek Kultury mieści się w budynku Urzędu Gminy w Dwikozach przy ul. Spółdzielczej 15.


Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach jest gminną instytucją kultury.
Działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednol. Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami/,
2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami/,
3) postanowień Statutu.
Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności:
a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu kulturalnego oraz rozwoju folkloru i sztuki ludowej,
c) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska,
d) propagowanie indywidualnej aktywności kulturalnej,
e) organizowanie imprez kulturalnych,
f) prowadzenie sekcji i zespołów zainteresowań,
g) organizowanie koncertów, konkursów i przeglądów,
h) organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych i rekreacyjno-sportowych,
i) współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi, bibliotekami oraz organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy.Biuletyn Informacji Publicznej EPUAPAby przesłać pismo przy użyciu platformy ePUAP
zalecamy wybrać: SPRAWY OGÓLNE > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego
lub Udostępnianie informacji publicznej

Data zamieszczenia : 2014-01-27 12:13

Najnowsze wpisy:
Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach
ul. Spółdzielcza 15
27-620 Dwikozy
(15) 83 11 815 gok@dwikozy.gmina.pl
Dziś jest poniedziałek,
1 czerwiec 2020 roku