*******************************
OGŁOSZENIE

W dniu 31.05.2024r. Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach będzie nieczynny.

*******************************


Gminny Ośrodek Kultury mieści się w budynku Urzędu Gminy w Dwikozach

Dane teleadresowe: ul. Spółdzielcza 15, 27-620 Dwikozy
tel (15) 83 11 815 e-mail: gok@dwikozy.gmina.pl
www.gok.dwikozy.gmina.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

EPUAP

(Aby przesłać pismo przy użyciu platformy ePUAP zalecamy wybrać:
SPRAWY OGÓLNE > Pisma do urzędu > Pismo ogólne do podmiotu publicznego
lub Udostępnianie informacji publicznej)

Adres do e-Doręczeń:  AE:PL-19720-33671-SHVWI-25

Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach jest gminną instytucją kultury.
Działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /tekst jednol. Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późniejszymi zmianami/,
2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami/,
3) postanowień Statutu.
Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.
Do zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy w szczególności:
a) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,
b) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu kulturalnego oraz rozwoju folkloru i sztuki ludowej,
c) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych środowiska,
d) propagowanie indywidualnej aktywności kulturalnej,
e) organizowanie imprez kulturalnych,
f) prowadzenie sekcji i zespołów zainteresowań,
g) organizowanie koncertów, konkursów i przeglądów,
h) organizowanie imprez rozrywkowych, turystycznych i rekreacyjno-sportowych,
i) współdziałanie z placówkami oświatowo-wychowawczymi, bibliotekami oraz organizacjami i stowarzyszeniami społecznymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa gminy.

************************

Gminny Ośrodek Kultury w Dwikozach bierze udział w Projekcie
„TIK w instytucji kultury#2”


Stowarzyszenie Nowe Oblicze Edukacji realizuje projekt „TIK w instytucji kultury#2”, którego celem jest rozwój kompetencji cyfrowych wśród pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury oraz uczniów w wieku 10-18 lat z terenu woj. świętokrzyskiego (podregion sandomiersko – jędrzejowski). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

Więcej informacji o projekcie: LINK>>